News & opinion

Loading...

Filters

Dr Inder Singh

Dywedwch fwy, dywedwch fwy, dywedwch fwy wrthym ni

Yn y blog hwn, mae Dr Inder Singh, geriatregydd ymgynghorol ac arweinydd clinigol cenedlaethol (Cwympiadau ac Eiddilwch), yn ystyried newid y ffordd rydym yn ystyried derbyniadau i ysbytai, trosglwyddiadau gofal, a her broffesiynol er mwyn ysgogi dull o gyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y claf ac ar yr unigolyn cyflawn.

Dr Inder Singh

Tell me more, tell me more, tell me more

In this blog Dr Inder Singh, consultant geriatrician and national clinical lead (Falls and Frailty), considers changing how we view hospital admissions, transfers of care, and professional challenge to drive a patient-centred and whole-person approach to care.

Omar Mustafa Middle East And North Africa 0 0 0 0 (1)

Learning to develop: Why learning systems are the future of complex challenges

As Global vice president, I am focused on building on the success of the current global strategy to develop the new strategy from 2025. As I take over as the interim registrar, I recognise and reflect on the discussions and debates on the events leading to the EGM and the way forward. The process of learning is central to all of this.

Greg Fell

The power of local authorities to promote and protect good health: guest blog from: The Association of Directors of Public Health (ADPH)

The Inequalities in Health Alliance is a coalition of more than 250 organisations, convened by the RCP, which campaigns for a cross-government strategy to reduce health inequalities. This blog post from the The Association of Directors of Public Health (ADPH) is part of a series by member organisations.

Mumtaz Headshot 1.0 (004)

Developing the education strategy/ensuring all voices are heard

In this April’s senior officer blog, Dr Mumtaz Patel, our senior censor and vice president for education and training, reflects on her time in the role.

Dr Andrew Lansdown

Cynnydd a phwysau | cofio Dr Gareth Llewelyn

Yn y blog hwn, mae Dr Andrew Lansdown, cynghorydd rhanbarthol ar gyfer de-ddwyrain Cymru, yn rhoi pwysau’r gwasanaeth yng nghyd-destun y cynnydd a wnaed o ran gwella iechyd y boblogaeth. Mae’n atgoffa cydweithwyr pam maen nhw’n ymarfer meddygaeth ar adeg o alw cynyddol gan gleifion ac adnoddau cyfyngedig. Mae hefyd yn talu teyrnged i gyn-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon, Dr Gareth Llewelyn.

National New Consultant Conferencee New Visuals 06

Living the RCP values: the success of the National new consultants conference

We value taking care: how the RCP supports those at the beginning of their consultant career.

Dr M Haneef

This Doctor Can: Dr M Haneef

Senior consultant and RCP fellow Dr M Haneef shares his story on chasing his dreams and how his determination helped him face many challenges during his journey into medicine.

Maternity Action Logo

The impact of rising cost of living on maternity leave: guest blog from Maternity Action

By Annah Psarros, senior policy officer, Maternity Action.