Policy and campaigns in Wales

Through our work with patients and doctors, the RCP is working to achieve real change across the health and social care sector in Wales.

We represent 40,000 physicians and clinicians worldwide – educating, improving and influencing for better health and care. Over 1,600 members in Wales work in hospitals and the community across 30 different clinical specialties, diagnosing and treating millions of patients with a huge range of medical conditions. We campaign for improvements to healthcare, medical education and public health.

Latest news

Read some of our latest news and policy documents focussing on Wales.

Loading...
Health Impact Assessment Regulations

Health impact assessment regulations

RCP Cymru Wales has published its response to the Welsh government’s consultation on draft regulations to mandate the use of health impact assessments.

Dr Andrew Lansdown

Cynnydd a phwysau | cofio Dr Gareth Llewelyn

Yn y blog hwn, mae Dr Andrew Lansdown, cynghorydd rhanbarthol ar gyfer de-ddwyrain Cymru, yn rhoi pwysau’r gwasanaeth yng nghyd-destun y cynnydd a wnaed o ran gwella iechyd y boblogaeth. Mae’n atgoffa cydweithwyr pam maen nhw’n ymarfer meddygaeth ar adeg o alw cynyddol gan gleifion ac adnoddau cyfyngedig. Mae hefyd yn talu teyrnged i gyn-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon, Dr Gareth Llewelyn.

Dr Hilary Williams NEW

Gwyliwch y bwlch | pwysigrwydd perthyn

Yn ei blog ar gyfer mis Mawrth, mae Dr Hilary Williams, is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru, yn edrych ar sut rydym yn atal cleifion rhag disgyn rhwng y bylchau, drwy adeiladu ar waith y Tîm Amlddisgyblaethol, diwygio hyfforddiant cylchdro, a pharhad gofal.

Dr Hilary Williams NEW

Mind the gap | the importance of belonging

In her March blog, Dr Hilary Williams, RCP vice president for Wales, looks at how we stop patients falling between the gaps through building in MDT working, reform of rotational training, and continuity of care

Article Fallback Image

Cynhyrchiant | arloesi | y tri posibilrwydd

Ym mlog y mis hwn, mae Dr Hilary Williams, is-lywydd RCP Cymru yn trafod arloesedd, diagnosis cynnar a phwysigrwydd herio ymddygiad gwael.

Article Fallback Image

Productivity | innovation | the three Cs

In this month’s blog, Dr Hilary Williams, RCP vice president for Wales discusses innovation, early diagnosis and the importance of calling out bad behaviour.